چگونه لنزمان را پشت و رو در چشم نگذاریم؟

نكته

چگونه لنزمان را پشت و رو در چشم نگذاریم؟
برای اینكه مطمئن شوید لنزتان را پشت و رو در چشم نمی گذارید آنرا روی انگشت در مقابل چشمانتان قرار دهید.

اگر مطابق شكل زیر لنز شكل U داشته باشد پشت و رو نیست. اما اگر لبه های U به خارج كشیده شده باشد لنزتان پشت و رو است.

آنچه باید بدانید.
1. هرگز به نوك ظرف محلولتان دست نزنید و آن را با هیچ سطحی مثل دست یا صورت تماس ندهید.
2. هرگز لنزتان را زیر شیر آب نشوئید زیرا ممكن است آلوده شود.

3. وسایل لنز تماسیتان را تمیز كنید خصوصاً جا لنزیتان را حتماً با آب گرم تمیز بشوئید و در معرض هوا خشك كنید.
4. جا لنزیتان را هر ماه 1 مرتبه دور بیاندازید و از جا لنزی جدید استفاده كنید تا ریسك عفونت كاهش یابد.

5. لنزتان را یك بار در روز تمیز كرده و ضدعفونی كنید تا هم چشمتان سالمتر باشد و هم با لنز راحتتر باشید.


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


چگونه لنزمان را پشت و رو در چشم نگذاریم؟
تغيير رنگ دائمی چشم
بیماری های حدقه چشم
عوارض چشمی فشار خون
انتخاب عینک آفتابی مناسب
لنزهای تماسی ـ بخش اول
اصلاح پير چشمي