آنچه متقاضيان عمل پير چشمي بايد بدانند؟

بسمه تعالي

تاريخ:

معمولا انسان بعد از عمل آب مرواريد و كاشتن لنزهاي داخل چشمي فقط قادر است فواصل دور را ببيند و از ديدن اجسام نزديك و مطالعه ناتوان است. همانطوركه افراد بالاي چهل سال با ديد دور طبيعي قادر به مطالعه و ديدن اجسام نزديك نمي باشند به اين حالت پير چشمي گفته ميشود. در حال حاضر لنزهايي وجود دارد كه پس از كاشتن در داخل چشم قادر هستند ديد نزديك را هم اصلاح كنند.اين لنزها يا تطابقي هستند يا چند كانونيكه به آنها لنزهاي پيشرفته گفته مي شود. لنز پيشرفته اي كه قرار است براي اصلاح ديد نزديك ودور شما بكار برده شود WIOL_CFناميده ميشود.مزيت اين لنزبر لنز هاي پيشرفته ديگر آن است كه هم تطابقي است و هم چند كانوني يعني با دو سيستم كار ميكند. با اين تفاوت كه فاقد خطوط متحدالمركز بوده و مشكلات لنزهاي مشابه را ندارد.اين لنز بعد از قرار گرفتن در داخل چشم افزايش حجم داده و تا حدودي لنز طبيعي انسان را تقليد ميكند اگر چه هيچ سيستمي بخوبي چشم طبيعي انسان عمل نمي كند. شما در فرداي عمل با قسمت هيپربولوئيدي لنز كه جز ساختمان آن است ديد نزديك و دور خود را تجربه خواهيد كرد. حدوداً 70%- 60% ديد نزديك شما با اين سيستم وبقيه آن با سيستم تطابقي لنز اصلاح خواهد شد. كه در ماه هاي اول بعد از عمل و با تمرين ديد نزديك توسط شما قابل حصول خواهد بود. براي اين منظور زماني را در طول روز در اين دوره در نور كافي مطالعه كنيد. در هنگام اين كار چشمان خود را براي ديد بهتر نزديك تنگ كنيد و در نگاه به دور طبيعي نگاه كنيد. چشم شما در پايان عمل پانسمان نخواهد شد وميتوانيد فرداي عمل به زندگي عادي خود برگرديد. ما اميدواريم كه با كاشتن لنز WIOL_CFدر جريان يك عمل جراحي كوتاه مدت ضمن رهايي از عارضه آب مرواريد ديد لازم براي كارهاي دور و نزديك در يك زندگي عادي را بدون عارضه بدست آوريد. شماره چشم شما در صورت نياز بعد از اين عمل بايد به صورت مقايسه قدرت ديد دور و نزديك با ديد كامل محاسبه شود و استفاده از دستگاه رفراكتومتر براي اين منظور دقيق نخواهد بود.

جراح بيمار همراه بيمار


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1
آنچه متقاضيان عمل پير چشمي بايد بدانند؟
اصلاح پير چشمي
بیماری های حدقه چشم
تغيير رنگ دائمی چشم
عوارض چشمی فشار خون
انتخاب عینک آفتابی مناسب
لنزهای تماسی ـ بخش اول