بیوگرافی

متخصص چشم.
فوق تخصص قرنیه ، آب مروارید و لیزر و پیرچشمی.
اسوشیت پروفسور دانشگاه تهران.
عضو آکادمی جراحان چشم آمریکا.
عضو انجمن کاتاراکت و رفراکتیوسرجری اروپا.
داور مجله های معتبر چشم پزشکی آمریکا.
مبتکر جراحی مدرن آب مروارید ، بدون لمس ، بدون بیحسی ، بدون بخیه ، بدون پانسمان با تجربه هزاران عمل موفق.
مبتکر تزریق اتاق قدامی RTPAدر جلوگیری از واکنش فیبرینوئید بعد از عمل آب مروارید کودکان.
مبتکر تزریق اتاق قدامی RTPAدر جلوگیری از واکنش فیبرینوئید بعد از عمل آب مروارید بزرگسالان.
مبتکر روش درمان آب مروارید پولار خلفی.
مبتکر تزریق وریکونازول در استرومای قرنیه در درمان عفونتهای قارچی.
پیشگام در جراحی عیوب انکساری ( نزدیک بینی و دور بینی ) با تجربه ی هزاران عمل موفق.
پیشگام در اصلاح پيرچشمي همراه با انجام عمل آب مرواريد بدون بیهوشی ، بدون تزريق بيحسي بدون بخيه و پانسمان ظرف مدت 10تا 15 دقيقه با تجربه بیش از 2000 عمل موفق .

مجرب در انواع پیوندهای قرنیه (نفوذی و لایه ای و اندوتلیوم )

محقق مرکز تحقیقات چشم دانشگاه عتوم پزشکی تهران با سرپرستی دهها طرح تحقیقاتی مصوب و معتبر .

محقق اول در انتشار ده ها مقا له تحقیقاتی در مجلا ت معتبر چشم پزشکی جهان .


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1
اسلایدر دواسلایدر سه
پیوند قرنیه
نزدیک بینی
دور بینی
پیر چشمی
فیکو پیشرفته
گلوکوم