بیوگرافی

متخصص چشم
فوق تخصص قرنیه ، آب مروارید و لیزر و پیرچشمی
اسوشیت پروفسور دانشگاه تهران
عضو آکادمی جراحان چشم آمریکا
عضو انجمن کاتاراکت و رفراکتیوسرجری اروپا
داور مجله های معتبر چشم پزشکی آمریکا
مبتکر جراحی مدرن آب مروارید ، بدون لمس ، بدون بیحسی ، بدون بخیه ، بدون پانسمان
مبتکر تزریق اتاق قدامی RTPAدر جلوگیری از واکنش فیبرینوئید بعد از عمل آب مروارید کودکان
مبتکر تزریق اتاق قدامی RTPAدر جلوگیری از واکنش فیبرینوئید بعد از عمل آب مروارید بزرگسالان
مبتکر روش درمان آب مروارید پولار خلفی
مبتکر تزریق وریکونازول در استرومای قرنیه در درمانهای عفونتهای قارچی
پیشگام در جراحی عیوب انکساری با تجربه ی هزاران عمل موفق
پیشگام در اصلاح پيرچشمي همراه با انجام عمل آب مرواريد بدون بیهوشی ، بدون تزريق بيحسي بدون بخيه و پانسمان ظرف مدت 10تا 15 دقيقه مجرب در انواع پیوندهای نفوذی ـ لاملرو اندوتلیوم قرنیه
آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1
اسلایدر دواسلایدر سه
دور بینی
پیوند قرنیه
گلوکوم
پیر چشمی
نزدیک بینی
فیکو پیشرفته