نوآوری ها

Enovations in Anterior segment and ocular surgery Confirmed by ministry of health and medical education for the first time in Iran:

a:Pioneer in modern cataract phaco surgery as : no patch , no stich , no touch and no anesthesia. ( more than 10000 cases of modern Cataract surgery)

b: pioneer in Presbyopic correction by Wiol implantation.

( more than 2000 cases)

c: Use of Fibrin sealant (HFG) in corneal perforations.

d:- Posterior in polar cataract phaco : minimizing risk of posterior capsule rupture.

(Floppy posterior capsule denominationin in litrature)

e- Intra cameral tissue plasminogen activator to prevent severe fibrinous effusion after congenital cataract surgery
f:Intra cameral tissue Plasminogen activator to treat fibrinous effusion after cataract surgery.

g:Pioneer in intrastromal corneal voriconazol injection in fungal keratitis.


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اسلایدر دواسلایدر سه
گلوکوم
پیر چشمی
نزدیک بینی
دور بینی
پیوند قرنیه
فیکو پیشرفته