پیوند قرنیه

پیوند قرنیه :

گروهی از بیماران بعلت ضایعات مادر زادی یا اکتسابی و یا عوارض ناشی از قوز قرنیه و عمل آب مروارید شفافیت قرنیه خود را از دست داده و از دید طبیعی محروم میشوند .این افراد به تناسب مشکل کدورت قرنیه وعوامل موثرکننده میتوانند از پیوند قرنیه که با بکارگیری قرنیه افراد دیگر از طریق بانک چشم انچام میشود ،جهت بازگشت یا بهتر شدن بینایی بهره مند شوند .

پیوند قرنیه به روشهای مختلفی انجام میشود و عملی است که در آن انتخاب دقیق بیمار مهم و همکاری و درک صحیح بیمار از عمل و عوارض و پیگیریهای لازم مهم ودر مواردی تنها راه بازگشت بینایی به چشمها میباشد .


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1
اسلایدر سهاسلایدر دو
گلوکوم
فیکو پیشرفته
پیوند قرنیه
دور بینی
نزدیک بینی
پیر چشمی