مهارت های درمانی

Skills:

1-Corneal refractive surgeries .

( PRK , Femto lasik, Smile , ).

2- non Corneal Refractive surgeries .

(Clear lens extraction , phakic iol).

3- Modern cataract phaco surgery .
(No Touch no Patch no stich no anesthesia).

(More than 10000 cases).

4- Presbyopic correction by premium IOL implantation and cataract surgery .

5- Penetrating and Lamellar corneal graft surgery .

6- Use of fibrin sealant (HFG) in corneal perforations .

7- Posterior polar cataract phaco surgery: minimizing risk of posterior capsule rupture .

8- Use of intrastromal voriconazole injection and topical voriconazole in the treatment of recalcitrant fusarium keratitis .

9- Intra cameral injection of Recombinant tissue plasminogen activator for treatment of fibrinous

membranes after cataract surgery .

10- Intra cameral injection of Recombinant tissue plasminogen activator for prevention of fibrinous

membranes after congenital cataract surgery .

11- Confocal Microscopy

(Training in Harvard University ).


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اسلایدر سهاسلایدر دو
گلوکوم
پیوند قرنیه
دور بینی
پیر چشمی
فیکو پیشرفته
نزدیک بینی