مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79

نزدیک بینی

اصلاح عیوب انکسار مانند نزدیک بینی و دوربینی در صورت انتخاب صحیح بیمار اعمالی مطمئن و نتیجه بخش میباشند که با توجه به شرایط بیمار به روشهای مختلف قابل انجام میباشد.

دور بینی

اصلاح عیوب انکسار مانند نزدیک بینی و دوربینی در صورت انتخاب صحیح بیمار اعمالی مطمئن و نتیجه بخش میباشند که با توجه به شرایط بیمار به روشهای مختلف قابل انجام میباشد.

پیوند قرنیه

گروهی از بیماران بعلت ضایعات مادر زادی یا اکتسابی و یا عوارض ناشی از قوز قرنیه و عمل آب مروارید شفافیت قرنیه خود را از دست داده و از دید طبیعی محروم میشوند .

گلوکوم

عبارت است از بالا رفتن فشار چشم همراه با تخریب سر عصب بینایی و محدود شدن میدان بینایی

پیر چشمی

برای اصلاح پیرچشمی بهترین و کاملترین راه کاشتن لنزهای برتر مدرن به جای لنزهای معمولی است این لنزها با تامین دید دور و نزدیک زندگی را بعد از عمل آب مروارید راحتتر و آسانتر میکند

اسلایدر دواسلایدر سه
فیکو پیشرفته
نزدیک بینی
گلوکوم
پیوند قرنیه
پیر چشمی
دور بینی