اسلایدر دواسلایدر سه
نزدیک بینی
پیوند قرنیه
پیر چشمی
دور بینی
گلوکوم
فیکو پیشرفته

مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79