اسلایدر دواسلایدر سه
فیکو پیشرفته
پیر چشمی
پیوند قرنیه
دور بینی
گلوکوم
نزدیک بینی

مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79