اسلایدر دواسلایدر سه
فیکو پیشرفته
پیر چشمی
دور بینی
نزدیک بینی
پیوند قرنیه
گلوکوم

مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79