مقالات

مقالات

Publications:
1.Acanthamoeba Keratitis and Its Associated Risk Factors in Farabi Eye Hospital of Tehran

Authors: Dr. Firoozeh Rahimi, Dr. Seyed Mohsen Rafizadeh *, Dr. Amir Houshang Beheshtnejad, Dr. Mohammad Nasser Hashemian, Dr. Mohammad Ali Zare, Dr. Heidar Siatiri, Dr. Mohammad Reza Fallah, Dr. Mohammad Yaser Kiarudi , Dr. Mohammad Khak
Iranian Journal of Ophthalmology , Vol.25, No.4, Year. 2013,
2.
The effects of intrastromal voriconazole injection and topical voriconazole in the treatment of recalcitrant fusarium keratitis

Authors: Siatiri H, Daneshgar F, Siatiri N, Khodabande A
Cornea, Vol.30, No.8, Year. 2011,
3.
Outcome of Iris- Claw phakic intraocular lens implantation for High Myopia; A Subspecialty training setting

Authors: H Siatiri, Seyed F Mohammadi, M Majdi Nasab, N Siatiri
Iranian Journal of Ophthalmology, Vol.21, No.3, Year. 2009,
4.
Near visual performance results of the accommodating intraocular Lens (Tetraflex) in comparison to monofocal foldable intraouclar lens

Authors: Firoozeh Rahimi, e Ghahari, M N Hashemian, M R Fallah, H Siatiri, M T Rajabi
Iranian Journal of Ophthalmology, Vol.21, No.3, Year. 2009,
5.
Use of sealant (HFG) in corneal perforations

Authors: Siatiri H, Moghimi S, N Siatiri.
Cornea, Vol.27, No.9, Year. 2008, Page:988-991,
6.
Recombinant tissue plasminogen activator fortreatment of fibrinous membranes after cataract surgery

Authors: Heydar siatiri. Bahram eshraghi, mohammad taher rajabi. Firoozeh rahimi. Nasim siatiri.
International journal of ophthalmology, Vol.3, Year. 2007,
7.
Posterior polar cataract: minimizing risk of posterior capsule rupture - Epub 2005 Oct 28

Authors: Siatiri H, Moghimi S
Eye, Vol.20, No.7, Year. 2006, Page:814-816,

8:
Intracameral tissue plasminogen activator to prevent severe fibrinous effusion after congenital cataract surgery

Authors: Siatiri H, Beheshtnezhad AH, Asghari H, Siatiri N, Moghimi S, Piri N
Br J Ophthalmol, Vol.89, No.11, Year. 2005, Page:1458-1461,
9:
Intracameral tissue plasminogen activator to prevent severe fibrinous effusion after congenital cataract surgery

Authors: H Siatiri. A H Beheshtnezhad. H asghari. N siatiri, N piri
Br J ophthalmol, Vol.89, Year. 2005,
10:
Astigmatism in candidates of cataract surgery and its relationship with corneal optical power, axial length, sex and patient age

Authors: H siatiri, MD
Tehran -Acta medica Iranian, Vol.38, No.1, Year. 2000,
12.
Visual outcome of the early and late treatment in ocular behcet’s disease

Authors: A abdollahi, MD. Z hallaji, MD. A jamshidi, MD. H chams, MD. M riazi, MD. A mirshahi, MD. R zarei, MD. H siatiri MD

Farsi
1.
Herpes simplex masquerade syndrome: acanthamoeba necrotizing stromal keratitis.

Authors: Heydar siatiri, MD. Fahimeh Asadi- amoli, MD. Mohammad- Taher Rajabi, MD. Nasim Siatiri
Iranian journal of ophthalmology, Vol.19, No.2, Year. 2006,
2.
بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79

Authors: دكتر سياتيري، دكتر ايراني
مجله چشم پزشكي ايران, Vol.16, No.2, Year. 1382,
3.
گزارش يك مورد كدورت پيوند قرنيه به دنبال انجام Nd. YAG laser جهت سوراخ كردن پرده دسمه باقيمانده از قرنيه گيرنده

Authors: دكتر حيدر سياتيري
مجله چشم پزشكي بينا, Vol.2, Year. 1378,


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اسلایدر سهاسلایدر دو
نزدیک بینی
فیکو پیشرفته
پیوند قرنیه
دور بینی
پیر چشمی
گلوکوم