سمينار چشم پزشكي فارابي در محمودآباد

سمينار چشم پزشكي در فارابي

سخنراني در استفاده از لنزهاي WIOL_CF در درمان پير چشمي توسط دكتر حيدر سياتيري

كارگاه Microscopy Confocal توسط دكتر حيدر سياتيري


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


اسلایدر سهاسلایدر دو
اصلاح پير چشمي
لنزهای تماسی ـ بخش اول
تغيير رنگ دائمی چشم
انتخاب عینک آفتابی مناسب
عوارض چشمی فشار خون
بیماری های حدقه چشم