اسلایدر دواسلایدر سه
فیکو پیشرفته
پیر چشمی
گلوکوم
نزدیک بینی
دور بینی
پیوند قرنیه

مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79