اسلایدر دواسلایدر سه
گلوکوم
دور بینی
فیکو پیشرفته
نزدیک بینی
پیر چشمی
پیوند قرنیه

مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79